Trening

Beginner
30 minutes
Kosthold
På Fysica har vi meget god kompetanse på trening, og du kan føle deg trygg på at du får et bra treningsopplegg. Vi er opptatt av at du skal starte treningen fra det nivået du befinner deg på, bygge en sterk basisstyrke og steg for steg trene deg opp mot det som er målsetningen.

About the class

Step onto the mat and immerse yourself in the transformative world of our yoga class, "Serenity Flow." Whether you're a seasoned yogi or a beginner, this class invites you to explore the union of mind and body through a series of guided postures, breathwork, and mindfulness techniques.

🌈 What to Expect:

  1. Gentle Asana Exploration: Delve into the art of yoga postures, allowing your body to stretch, strengthen, and find balance. Modifications are provided for all levels, ensuring a welcoming experience.
  2. Breath Awareness: Connect with your breath as it becomes the anchor for your practice. Learn to breathe consciously, enhancing your presence on and off the mat.
  3. Mindful Meditation: Explore the serenity of meditation, cultivating a calm and focused mind. Guided meditation sessions will help you discover the power of stillness within.
  4. Soulful Sequences: Flow through thoughtfully crafted sequences that promote flexibility, endurance, and a sense of inner peace. Each movement is designed to harmonize the body's energy.
  5. Restorative Relaxation: Conclude the class with a blissful relaxation period. Experience the rejuvenating effects of Savasana, leaving you refreshed and centered.

🌿 Benefits:

  • Physical Well-being: Enhance flexibility, strength, and overall physical health.
  • Mental Clarity: Cultivate a clear and focused mind through mindful practices.
  • Stress Relief: Learn tools to manage stress and find inner calm.
  • Community Connection: Join a supportive community of like-minded individuals on a shared journey toward wellness.

✨ Join Us on the Mat!

Whether you're seeking a rejuvenating escape or a holistic approach to well-being, "Serenity Flow" is your invitation to a harmonious blend of movement, breath, and self-discovery. Step onto the mat and embark on a transformative journey towards a more balanced and centered you.

Andre tjenester og behandlinger

Se alle

Om oss - Fysica

Fysica er ditt nye kompetansesenter for helse og trening i Fredrikstad. Vi er mer enn bare et helsesenter - vi er et team av dedikerte naprapater og instruktører som med en helhetlig tilnærming jobber sammen for å hjelpe deg med å nå dine mål.

Vårt mål er enkelt: Å hjelpe deg med å bli den beste versjonen av deg selv!

Enten du ønsker å lindre smerter, forebygge skader, økte bevegelighet og styrke, eller komme deg tilbake i form etter en skade, har vi tjenestene og ekspertisen du trenger.
Stolt på av hundrevis
Sertifiserte instruktører
Skreddersydd program
Din helse vårt mål

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Fysica er ditt nye kompetansesenter for helse og trening i Fredrikstad! Vi tilbyr naprapati, trening, rehabilitering, MediYoga og veiledning. For oss er det viktig med en helhetlig tilnærming. Vi hjelper deg med å komme i form, få ut ditt potensial, lindre smerter og oppnå bedre helse.
Har Fysica tilbud til idrettsutøvere, lag og foreninger?

Ja, våre trenere har lang og bred erfaring med å utvikle individuelle utøvere og lag. Vi er eksperter på å bygge en fysikk som er skreddersydd til idretten du utøver, og vi gjennomfører fysiske tester tilpasset til de faktiske kravene i idretten du utøver.

Trenger jeg henvisning for å komme til Fysica?

Nei, du trenger ikke henvisning for å benytte deg av tjenestene våre.

Må jeg være medlem for å benytte meg av tjenestene til Fysica?

Nei, du trenger ikke å være medlem for å utnytte deg av tjenestene våre. Alle våre tjenester kan bestilles uten medlemskap.

Hvilke medlemskapsalternativer tilbyr dere?

Vi tilbyr månedlig medlemskap. I tillegg til det kan du kjøpe klippekort.

Kan naprapatene hos Fysica hjelpe meg med rehabilitering etter en skade?

Ja, naprapatene våre har god erfaring med rehabilitering etter skader og operasjoner. De kan lage et individuelt tilpasset program for deg for å komme deg tilbake i form. Du kan også trene med en av våre naprapater.

Dekker forsikringen min behandlingen?

Noen forsikringsselskaper dekker helt eller delvis behandling hos naprapat. Vi anbefaler at du kontakter ditt forsikringsselskap for å avklare dekningsgrad.