Naprapati

Naprapati er en manuell terapiform som fokuserer på diagnostisering, behandling og rehabilitering av smerter og funksjonsproblemer i muskler og ledd. Vi tar sikte på å behandle årsaken til pasientens problemer, ikke bare symptomene, og kan også gi råd om ergonomi og øvelser for å forebygge fremtidige plager.
Naprapat - behandler bein og andre ting
1

Vi er eksperter på kroppen

Naprapaten undersøker, diagnostiserer, behandler, rehabiliterer og forebygger smertetilstander og nedsatt funksjon i alle deler av bevegelsesapparatet. En naprapat utgår alltid fra helheten og tar hensyn til både kroppslige og sosiale faktorer som kan bidra til at smerte og andre plager oppstår.
2

Hva gjør naprapaten?

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen.

Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Ved å kombinere ulike behandlingsteknikker kan en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse. Behandling av idrettsskader og forebygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsområde for naprapatene.

Flere idrettsforeninger, klubber og lag er tilknyttet eller benytter naprapater til behandling og forebyggende tiltak, med godt resultat.
3

Behandling

Naprapaten har en helhetlig innfallsvinkel og ser på hele bevegelsesapparatet. Vi kombinerer ofte leddbehandling og muskelbehandling som gir gode resultater. Ettersom naprapaten har en bred medisinsk utdannelse, skal vi kunne utelukke tilstand som krever behandling av lege eller andre medisinske instanser.

Vi kan hjelpe med:

Hodepine
Nakkesmerter
Svimmelhet
Skuldersmerter
Tennisalbue / musearm
Idrettsskader
Hofte- og bekkenproblemer
Kjeveproblematikk
Rygg- og korsryggsmerter
Isjiassmerte
Svangerskapsplager
Behandling av barn (Kiss/kidd)
Stressrelaterte symptomer
4

Behandlingsmetoder

Vi naprapater benytter oss av en rekke anerkjente behandlingsmetoder og behandlingsteknikker. Etter en innledende samtale og grundig undersøkelse setter naprapaten en behandlingsplan. Hvilke behandlingsmetoder som benyttes varierer og avhenger av årsak, lokalisasjon og smertens karakter.
  1. Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.
  2. Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker vi veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.
  3. Mobilisering er en form for veldig spesifikk og ledd nær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd.
  4. Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.
  5. Triggerpunktsbehandling for å senke muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder, mest vanlig er pressur (trykk).
  6. Artikulering er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ulike ledd.
  7. Dry Needling/medisinsk akupunktur er behandling av triggerpunkter ved bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å minske de spente muskelstrengene.
  8. Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode som har vist seg å ha meget god effekt på en lang rekke kroniske tilstander som tradisjonelt har vært vanskelig å behandle. Behandlingen består av å tilføre det skadde området høyenergiske bølger som forårsaker mikroskopiske skader til det utsatte vevet – noe som stimulerer tilhelingsprosessen.
  9. Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.
  10. Hjemmeøvelser/trening gir vi til våre pasienter både for å forebygge, rehabilitere og prestere. Se trening, idrett.

Smertemetoder mot smerter
5

Autorisasjon og offentlig godkjenning

Alle naprapatene på Fysica er offentlig godkjent av Statens autorisasjonskontor. I 2022 ble naprapati en offentlig godkjent helseprofesjon i Norge. Naprapater som er virksomme i Norge er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven).

Norges Naprapatforbund

Alle naprapatene på Fysica er medlemmer i Norges Naprapatforbund (NNF). Alle medlemmer av NNF må holde seg faglig oppdatert gjennom å regelmessig delta på kurs/ etterutdannelse i regi av forbundet. Se Naprapatforbundets hjemmeside for mer informasjon.

Timeplan

Send oss en melding!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Fysica Logo Symbol

Vi ser frem til å høre fra deg!

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker å bestille time? Ta gjerne kontakt med oss! Vi setter pris på å høre fra deg.

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Fysica er ditt nye kompetansesenter for helse og trening i Fredrikstad! Vi tilbyr naprapati, trening, rehabilitering, MediYoga og veiledning. For oss er det viktig med en helhetlig tilnærming. Vi hjelper deg med å komme i form, få ut ditt potensial, lindre smerter og oppnå bedre helse.
Har Fysica tilbud til idrettsutøvere, lag og foreninger?

Ja, våre trenere har lang og bred erfaring med å utvikle individuelle utøvere og lag. Vi er eksperter på å bygge en fysikk som er skreddersydd til idretten du utøver, og vi gjennomfører fysiske tester tilpasset til de faktiske kravene i idretten du utøver.

Trenger jeg henvisning for å komme til Fysica?

Nei, du trenger ikke henvisning for å benytte deg av tjenestene våre.

Må jeg være medlem for å benytte meg av tjenestene til Fysica?

Nei, du trenger ikke å være medlem for å utnytte deg av tjenestene våre. Alle våre tjenester kan bestilles uten medlemskap.

Hvilke medlemskapsalternativer tilbyr dere?

Vi tilbyr månedlig medlemskap. I tillegg til det kan du kjøpe klippekort.

Kan naprapatene hos Fysica hjelpe meg med rehabilitering etter en skade?

Ja, naprapatene våre har god erfaring med rehabilitering etter skader og operasjoner. De kan lage et individuelt tilpasset program for deg for å komme deg tilbake i form. Du kan også trene med en av våre naprapater.

Dekker forsikringen min behandlingen?

Noen forsikringsselskaper dekker helt eller delvis behandling hos naprapat. Vi anbefaler at du kontakter ditt forsikringsselskap for å avklare dekningsgrad.