Personvern

Fysica tar personvern på alvor.  

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger som du gir oss på nettsiden vår www.fysica.no, og dine rettigheter knyttet til disse opplysningene.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi kan samle inn følgende personopplysninger om deg:

 • Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 • Bookinginformasjon: Dato og tid for bestilling, type tjeneste, navn på behandler.
 • Helseopplysninger: Informasjon som er nødvendig for å yte tjenestene våre, for eksempel journalopplysninger.

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • For å levere og administrere tjenestene våre, inkludert timebestilling og oppfølging.
 • For å sende deg viktig informasjon relatert til timene dine og tjenestene våre.
 • For å forbedre nettsiden og tjenestene våre.
 • For å overholde juridiske forpliktelser.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslige grunnlag:

 • For å oppfylle avtalen mellom deg og oss om å yte helsetjenester.
 • For å overholde juridiske forpliktelser, for eksempel krav til journalføring.
 • For berettigede interesser, for eksempel å forbedre nettsiden og tjenestene våre.

Informasjonssikkerhet

Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk, avsløring, endring eller ødeleggelse.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor, med mindre loven krever lengre lagringstid.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • Få tilgang til dine personopplysninger.
 • Be om retting av unøyaktige personopplysninger.
 • Be om sletting av dine personopplysninger.
 • Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.
 • Motsette deg behandling av dine personopplysninger.
 • Be om dataportabilitet av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på post@fysica.no

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan komme til å oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Endringer vil bli publisert på nettsiden vår.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om personvern, kan du kontakte oss her